HOME

ABOUT US

SCHEDULE

DJS

CONTENTS

ACTIVITY

YOUTUBE

REPLAY

CONTACT

สุวรรณภูมิ แห่งสุขสภาพ

วรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และประธานสถาบันการสร้างชาติ ร่วมกับ พญ.กัลยรัตน์ สุขเรือง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

วรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

ร่วมเปิดตัวหนังสือ สุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพ: สุขสถานะของศตวรรษิกชน เคล็ดลับชีวิตยืนยาวมีสุข(ส)ภาพ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หนังสือนำเสนอแนวคิด สุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพ หรือ GoldenZone Wellness ซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ในการพลิกวิกฤตสังคมผู้สูงอายุ ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศ

ด้วยการพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทย ให้มีความชุกของคนอายุยืนถึงขีดจำกัดของอายุขัยมนุษย์ คือ 123 ปี แต่รักษาช่วงเวลาที่มีสุขภาพดีและมีความสุขให้ยาวนานที่สุด ซึ่งยังไม่มีที่แห่งใดในโลกไปถึง

สุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพ จะเป็นคานงัดในการพัฒนาประเทศไทยสู่ เมืองหลวงโลกด้านการอภิบาลคนชรา และ เมืองหลวงโลกด้านสุขสภาพ ซึ่งจะมีส่วนช่วยนำประเทศไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ลดภาระการดูแลผู้สูงอายุ และดึงดูดคนทั่วโลกให้เข้ามาพำนัก ท่องเที่ยว และลงทุน หนังสือยังนำเสนอปัจจัย 4 ระดับที่มีอิทธิพลต่อการมีอายุยืน สุขภาพดี และมีความสุข ได้แก่ ปัจจัยระดับอนุภาคหรือพันธุกรรม จุลภาคหรือพฤติกรรม มัชฌิมภาคหรือสภาพแวดล้อม และมหภาคหรือนโยบาย รวมทั้งข้อเสนอแนะทั้งระดับบุคคล ชุมชน และนโยบายในการพัฒนาประเทศเป็น สุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างตน สร้างชุมชน และสร้างชาติ ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตจนสุดศักยภาพของมนุษย์

วรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

วรรณภูมิแห่งสุขสภาพ

Share

MORE UPDATES

Smile Date: วันคอร์กี้สากล (International Corgi Day)
SMILE UPDATE

Smile Date: วันคอร์กี้สากล (International Corgi Day)

04 June 2023
Smile Date: วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
SMILE UPDATE

Smile Date: วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

03 June 2023
4 ว่าที่คุณแม่คนบันเทิง
SMILE UPDATE

4 ว่าที่คุณแม่คนบันเทิง

02 June 2023
Now listening ...

Karma Chameleon (Extended Version)

culture club

นิมิตร ลักษมีพงศ์
LINE CHAT

SATURDAY - SUNDAY 16.00 - 19.00

DJ BOBBY

นิมิตร ลักษมีพงศ์